Finland – Suomen Migreeniyhdistys ry – Migränföreningen I Finland rf

Finnish Migraine Association (FMA)
Suomen Migreeniyhdistys ry. – Migränföreningen i Finland rf
Sähköttäjänkatu 2 B,
00520 Helsinki,
Finland
Tel: +358 50 5445 232
Email: migreeni@migreeni.org
Website: www.migreeni.org